Dwie dziewczyny lecą do Peru

Nasza wyprawa życia! ;) Kierunek Lima! Skorzystałyśmy z couchsurfingu!  Wspólne zdjęcie z naszym Hostem na tle zamku królewskiego. Maj 2013! Od dawna marzyłyśmy, aby pojechać...